Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic

Art. 45. -

(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și instituțiile de învățământ agricol și silvic își pot realiza obiectivele de investiții specifice și valorificarea rezultatelor cercetării acestora, în condițiile reglementate de Codul comercial cu privire la asocierea în participațiune și de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile pe care le au în administrare, potrivit legii.

(2) Asocierea în participațiune se realizează între unitatea și instituția de cercetare-dezvoltare sau instituția de învățământ și companii naționale, societăți comerciale, societăți agricole, asociații profesionale sau grupuri de producători agricoli, din țară sau străinătate.

(3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol și silvic pentru realizarea de lucrări de investiții, în condițiile alin. (1), este scutită de taxe și impozite.

Art. 46. -

(1) Terenurile aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și cele aflate în administrarea universităților de științe agricole și silvice, de medicină veterinară și a celor cu profil silvic rămân în continuare în administrarea acestora. Modificări (1)

(2) Terenurile care fac obiectul retrocedărilor pot constitui obiect al unor parteneriate public-private, dacă acestea rămân în perimetrul unităților de cercetare-dezvoltare sau de învățământ.

Art. 47. - Modificări (1)

Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și cele din învățământul agricol și silvic pot dezvolta parteneriate cu operatorii economici interni și externi, pe baza normelor metodologice privind conținutul-cadru al parteneriatului public-privat, emise de Guvern în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 48. -

(1) Unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot înființa societăți comerciale pe acțiuni pentru multiplicarea creațiilor biologice vegetale și animale, precum și pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea transferului rezultatelor științifice către partenerii privați.

(2) Patrimoniul noii societății comerciale se constituie dintr-o parte a patrimoniului privat al statului, care se concesionează pe durata existenței societății comerciale, din patrimoniul propriu al unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare din agricultură, alcătuit din valoarea creațiilor genetice și tehnologice, terenuri, construcții și alte bunuri proprii obținute conform legii, precum și din aportul de capital al operatorilor economici, persoane fizice și juridice. Unitățile și institutele de cercetare-dezvoltare dețin cel puțin 51% din capitalul societății comerciale nou-înființate. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare
Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare
Resursele umane
Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...