Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Organizarea, funcționarea și finanțarea -
Art. 8.
-

(1) ASAS are în componența sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți și membri asociați.

(2) Membrii ASAS sunt aleși dintre oamenii de știință de înaltă ținută științifică și morală, care s-au distins în activitatea lor prin creații științifice, care au contribuit la progresul științei românești și internaționale, prin rezultate ale activităților de cercetare de mare valoare teoretică și practică în domeniu.

(3) Noii membri ASAS sunt aleși de adunarea generală a ASAS, prin vot secret. Candidații sunt desemnați, prin vot secret, de către secțiile de specialitate, pe baza propunerilor făcute de membrii ASAS, de instituțiile de cercetare științifică, de senatele universităților și de filialele teritoriale ale ASAS, potrivit criteriilor și procedurilor prevăzute în statut.

(4) Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este 181, iar cel al membrilor de onoare, cetățeni români, rezidenți în țară, 40.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 4 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 5 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 7 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 9 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 11 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 12 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 13 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 14 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 15 Conducerea ASAS
Art 16 Conducerea ASAS
Art 17 Conducerea ASAS
Art 18 Conducerea ASAS
;
se încarcă...