Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Organizarea, funcționarea și finanțarea -
Art. 6.
- Jurisprudență

(1) Patrimoniul ASAS este alcătuit din:

a) bunuri mobile și imobile - clădiri și terenuri -, dobândite cu titlu de proprietate și din donații;

b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință, în condițiile legii;

c) alte bunuri mobile și imobile dobândite în condițiile legii.

(2) Suprafețele de teren care au fost atribuite instituțiilor și unităților de cercetare din rezerva de stat, în aplicarea prevederilor Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, vor fi revendicate la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Terenurile cu destinație agricolă retrocedate ASAS, conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, vor fi atribuite comasat de către Agenția Domeniilor Statului și de către comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar, din actualele terenuri administrate de institutele, centrele și stațiunile de cercetare agricolă, la propunerea ASAS. Modificări (1)

(4) Clădirea administrativă și laboratoarele în suprafață de 6.754 m2, garajul cu suprafața de 900 m2 din București, bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1, împreună cu terenul aferent, în suprafață de 4,7 ha, care au aparținut cu titlu de proprietate Institutului de Cercetări Agricole al României, se restituie în proprietatea ASAS. Jurisprudență

(5) Construcțiile din domeniul public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare, situate pe terenuri proprietatea ASAS, trec în proprietatea acesteia, prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență

(6) ASAS va întreprinde măsuri pentru recuperarea altor bunuri care au aparținut Institutului de Cercetări Agronomice al României, Institutului Național Zootehnic, Academiei de Agricultură a României și Institutului Central de Cercetări Agricole.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 4 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 5 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 7 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 9 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 11 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 12 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 13 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 14 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 15 Conducerea ASAS
Art 16 Conducerea ASAS
;
se încarcă...