Art 5 Organizarea, funcționarea și finanțarea | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Organizarea, funcționarea și finanțarea -
Art. 5.
-

(1) ASAS are în structură secții științifice, unitate de management pentru programe și proiecte de cercetare-dezvoltare, bibliotecă cu fond de carte și compartimente de lucru.

(2) Denumirea, numărul și atribuțiile secțiilor științifice și ale celorlalte compartimente se stabilesc prin statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale ASAS, aprobate de adunarea generală a ASAS și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

(3) ASAS poate să înființeze unități de cercetare-dezvoltare proprii cu profil agricol, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile legii și ale statutului propriu. Modificări (1), Referințe (1)

(4) ASAS stabilește relații directe cu academii, instituții și unități de profil din țară și din străinătate, precum și cu organizații internaționale în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 4 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 5 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 7 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 9 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 11 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 12 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 13 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 14 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 15 Conducerea ASAS
;
se încarcă...