Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare -
Art. 35.
-

Finanțarea activităților ASAS și a unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol din subordinea ASAS se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat. Veniturile proprii provin din: Modificări (1)

a) contracte de finanțare încheiate pe perioade multianuale pentru realizarea programelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare-inovare și în programele-nucleu de cercetare, finanțate în sistem competițional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; Modificări (1)

b) contracte pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, obținute prin competiție; Modificări (1)

c) proiecte de interes național strategic de lungă durată;

d) contracte de finanțare a proiectelor și programelor internaționale;

e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale;

f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate;

h) redevențe asupra soiurilor și a hibrizilor de plante și a raselor de animale, precum și asupra altor creații originale;

i) vânzări de licențe de soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;

j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize și altele asemenea;

k) contracte de parteneriat public-privat, precum și diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

l) alte venituri, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 25 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 26 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 27 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 29 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 30 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 32 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 33 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 36 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 37 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 38 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 39 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 40 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 41 Resursele umane
Art 42 Resursele umane
Art 43 Resursele umane
Art 44 Resursele umane
Art 45 Parteneriatul public-privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare-dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
;
se încarcă...