Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare -
Art. 34.
-

Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare și se supun următoarelor reglementări:

a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al ASAS, președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație. Structura și numărul membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ASAS. Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui ASAS; Modificări (1)

b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aprobă de consiliul de administrație;

c) directorul general sau directorul, după caz, este numit prin decizie a președintelui ASAS, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii; Modificări (1)

d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a unităților subordonate se aprobă prin decizie a președintelui ASAS, la propunerea consiliului de administrație;

e) bugetul de venituri și cheltuieli al activității proprii a ASAS, precum și cel al unităților subordonate ASAS se aprobă de președintele ASAS, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului ASAS;

f) situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al unității de cercetare-dezvoltare și se depun la ASAS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 24 Aparatul de lucru al ASAS
Art 25 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 26 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 27 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 29 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 30 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 32 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 33 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 36 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 37 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 38 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 39 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 40 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 41 Resursele umane
Art 42 Resursele umane
Art 43 Resursele umane
Art 44 Resursele umane
;
se încarcă...