Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare -
Art. 31.
-

(1) Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Suprafețele de teren agricol prevăzute în anexele la prezenta lege sunt bunuri proprietate publică a statului, iar clădirile și întregul inventar sunt bunuri proprietate publică și privată a statului, după caz, și se dau în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public care le dețin în prezent și a celor care se reorganizează și care desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare, pe toată durata existenței acestora și a păstrării obiectului de activitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (11), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Terenurile date în administrarea instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare de drept public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile și nu pot fi scoase din proprietatea publică și din administrarea unităților de cercetare-dezvoltare din agricultură și silvicultură decât prin lege, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (8), Jurisprudență

(4) Terenurile și clădirile aflate în administrarea/proprietatea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare și în proprietatea ASAS se înscriu în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate imobiliară, după caz, cu scutirea de la plata taxelor pentru aceste servicii.

(5) Terenurile date în administrarea instituțiilor publice, destinate activității de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele la prezenta lege, nu pot face obiectul niciunei compensări ca rezultat al solicitărilor de reconstituire a dreptului de proprietate, exceptând terenurile prevăzute la art. 6 alin. (3). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Pentru terenurile aflate în perimetrul administrat de unitățile publice de cercetare-dezvoltare, retrocedate proprietarilor în baza documentelor care atestă calitatea de proprietari, comisiile județene de aplicare a legilor fondului funciar atribuie terenuri în compensare instituției publice de cercetare-dezvoltare și unităților de învățământ superior agricol și silvic. Atribuirea în compensare a terenului retrocedat se face din patrimoniul Agenției Domniilor Statului, în alte locații aflate în proprietate publică sau privată a statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) Terenurile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcțiilor proprietate privată a statului, trec în domeniul privat al statului și în administrarea unităților și instituțiilor de drept public de cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(8) Construcțiile din domeniul public al statului rămase, ca efect al aplicării legilor proprietății, pe terenurile retrocedate persoanelor îndreptățite trec în domeniul privat al statului. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 21 Aparatul de lucru al ASAS
Art 22 Aparatul de lucru al ASAS
Art 23 Aparatul de lucru al ASAS
Art 24 Aparatul de lucru al ASAS
Art 25 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 26 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 27 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 29 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 30 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 32 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 33 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 36 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 37 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 38 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 39 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 40 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 41 Resursele umane
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
;
se încarcă...