Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare -
Art. 28.
- Referințe (1), Jurisprudență

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1, organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, funcționează în coordonarea ASAS. Modificări (1)

(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramură prevăzute în anexa nr. 2 se reorganizează ca instituții de drept public cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, iar după obținerea acreditării se pot organiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca instituții de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS. Jurisprudență

(4) Stațiunile și centrele de cercetare-dezvoltare pot fi reorganizate, după obținerea acreditării, ca baze experimentale, fără personalitate juridică, ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau ale institutelor de profil. Modificări (1)

(5) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau și se integrează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și al Academiei Române, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează, prin fuziune, ca instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, în subordinea ASAS.

(7) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 6 se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat sau se desființează, după caz, acțiunile acestora fiind preluate de Agenția Domeniilor Statului. Patrimoniul format din bunuri proprietate publică și privată a statului se preia de către Agenția Domeniilor Statului. Modificări (1)

(8) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, la propunerea ASAS, pentru anexele nr. 1-3, 5 și 6, și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru anexa nr. 4. Jurisprudență

(9) Institutul de Bioresurse Alimentare București, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, Societatea Comercială "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură" - S.A. București, Societatea Națională "Institutul Pasteur" - S.A. București, Societatea Comercială "Romsuintest Periș" - S.A., Societatea Comercială "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. București sunt coordonate științific de ASAS. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 18 Conducerea ASAS
Art 19 Conducerea ASAS
Art 20 Conducerea ASAS
Art 21 Aparatul de lucru al ASAS
Art 22 Aparatul de lucru al ASAS
Art 23 Aparatul de lucru al ASAS
Art 24 Aparatul de lucru al ASAS
Art 25 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 26 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 27 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 28 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 29 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 30 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 31 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 32 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 33 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 34 Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare-dezvoltare
Art 35 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 36 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 37 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
Art 38 Finanțarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare
;
se încarcă...