Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea | Lege 45/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Organizarea, funcționarea și finanțarea -
Art. 10.
-

(1) ASAS are următoarele atribuții principale:

a) contribuie la fundamentarea direcțiilor de dezvoltare a agriculturii, silviculturii și mediului și a politicilor guvernamentale din domeniile sale de activitate;

b) participă la fundamentarea și elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniile sale de activitate;

c) efectuează evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare a unităților și a personalului de cercetare din domeniile sale de activitate, în vederea atestării și acreditării acestora, conform legii;

d) propune obiective, proiecte și teme de cercetare prioritare de interes național, cu finanțare de la bugetul de stat;

e) realizează prin unitățile proprii și/sau în colaborare proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, atribuite în mod direct sau competițional, în condițiile legii;

f) acordă titluri academice de membru titular, membru corespondent și membru de onoare, decernează diplome "Doctor Honoris Causa", "Meritul academic", premii și alte distincții, în domeniile sale de activitate;

g) încheie parteneriate cu instituții publice și organizații profesionale din țară și din străinătate, cu unități de cercetare și învățământ, cu operatori economici privați și publici, pentru realizarea unor obiective comune;

h) propune ministerelor și instituțiilor care gestionează managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare teme și proiecte de cercetare privind creșterea potențialului productiv, calitativ și cantitativ în agricultura românească, conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale;

i) participă la evaluarea și monitorizarea proiectelor de cercetare științifică din domeniul său de activitate;

j) colaborează în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior la pregătirea prin masterat și doctorat a studenților și specialiștilor, în domeniile sale de competență științifică;

k) acordă asistență tehnică și consultanță de specialitate;

l) organizează activități de editare de cărți, reviste și alte publicații;

m) reprezintă cercetarea științifică din domeniile sale de activitate, în relațiile internaționale cu organisme similare;

n) participă în comisii de specialitate la omologarea noilor produse folosite în agricultură și a creațiilor biologice din domeniile sale de activitate, a tehnologiilor de cultivare a plantelor, de creștere și exploatare a animalelor, de mecanizare a lucrărilor agricole și a biotehnologiilor;

o) stabilește și declară speciile rare sau cele pe cale de dispariție;

p) avizează, după caz, recoltarea și colectarea în scopuri comerciale a plantelor din flora spontană de pe suprafețe de teren proprietate publică și privată a statului, în vederea protejării speciilor rare sau pe cale de dispariție;

q) avizează necesarul de fonduri pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale.

(2) ASAS îndeplinește și alte atribuții, stabilite prin lege sau prin statut.

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 4 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 5 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 7 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 9 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 11 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 12 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 13 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 14 Organizarea, funcționarea și finanțarea
Art 15 Conducerea ASAS
Art 16 Conducerea ASAS
Art 17 Conducerea ASAS
Art 18 Conducerea ASAS
Art 19 Conducerea ASAS
Art 20 Conducerea ASAS
;
se încarcă...