Parlamentul României

Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcționari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experiență de minimum un an în sectorul public;".

2. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită și în situațiile în care managerii publici își desfășoară activitatea în cadrul autorităților autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Consiliului Legislativ."

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe întreaga perioadă de formare și până la data numirii în funcția publică specifică de manager public, cursanții și stagiarii au drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență. Perioada de formare până la numirea în funcția publică specifică de manager public constituie vechime în muncă, în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite."

4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Raporturile de serviciu și contractele de muncă dintre participanții la programele de formare și autoritățile și instituțiile publice unde aceștia și-au desfășurat activitatea ca funcționari publici sau personal contractual, anterior selecției, încetează, în condițiile legii, de la data înmatriculării participanților la programele de formare respective."

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Pe perioada stagiilor în administrația publică din cadrul programelor de formare, participanții sunt sprijiniți și coordonați de persoane ce ocupă, în condițiile legii, o funcție publică de conducere, denumiți în continuare mentori, desemnați în condițiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

6. La articolul 15 alineatul (3), înaintea literei a), care devine litera a1), se introduce o nouă literă, litera a), cu următorul cuprins:

"

a) nevoile instituționale și profilurile propuse de autoritățile și instituțiile publice;".

7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Managerul public își desfășoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcționar public sau, după caz, în subordinea unui funcționar public de conducere care ocupă o funcție publică cel puțin la nivelul funcției de director ori o funcție publică specifică asimilată acesteia."

8. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) în cadrul aceleiași sesiuni de evaluare, cu privire la aceleași persoane."

9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Condiția de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinită prin absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1)."

10. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Pe durata derulării proiectelor cu finanțare parțială sau integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), prin excepție de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) și art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea și derularea acestor programe și, respectiv, recrutarea și selecția, prin concurs național se fac în condițiile stabilite prin contractele de finanțare a acestor proiecte."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 29 aprilie 2009.

Nr. 135.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...