Parlamentul României

Legea nr. 136/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 12 mai 2009.

În vigoare de la 15 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, literele b), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

c) autoturism nou - orice autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată;

.....................................................................................................................

e) producător validat - orice persoană juridică, producător sau importator de autoturisme autorizat ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat al acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 mai 2009.

Nr. 136.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...