Săptămânalul de drept nr. 13/2016

Proceduri de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat
de Simona Dragoman

06 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Scopul procedurilor

Stabilirea modului de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat având în vedere prevederile art. 60 alin. (4), art. 109 alin. (7) și art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Obiective preconizate de inițiatorii procedurilor

- reglementarea algoritmului activităților pe care le reclamă recalcularea și actualizarea pensiilor militare de stat, activități ce debutează cu depunerea de către solicitant a unei cereri privind alegerea bazei de calcul, în condițiile legii;

- stabilirea circuitului documentelor și datelor;

- transparența în activitatea ce reclamă recalcularea și actualizarea pensiilor militare de stat;

- actualizarea soldelor de funcție/salariilor de funcție prin stabilirea evoluției succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienților de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, respectiv, prin echivalarea funcțiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de

- salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcției, gradul militar/ profesional al funcției, nivelul studiilor cu funcții în plată la data de 1 ianuarie 2016;

- actualizarea soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut prin utilizarea sumei/clasei de salarizare/coeficientul de ierarhizare, după caz, avută/avut în cele 6 luni consecutive, identificate în documentele de plată ale acestora, care se transpun la nivelul soldei de grad/salariului gradului profesional aflat în plată conform legislației aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/ profesional corespondent/echivalent;

- actualizarea cuantumului gradațiilor prin utilizarea numărului de gradații avut în cele 6 luni consecutive, identificat în documentele de plată, care se transpune la nivelul cuantumului gradațiilor aflat în plată conform legislației aplicabile la data de 1 ianuarie 2016;

- actualizarea cuantumului soldelor/salariilor/indemnizațiilor de comandă/de conducere sau altor elemente salariale similare avute prin utilizarea procentului corespunzător funcției de comandă/conducere avut în fiecare din cele 6 luni consecutive;

- actualizarea cuantumului soldei/salariului de merit prin utilizarea procentului de care a beneficiat în cele 6 luni consecutive;

- actualizarea cuantumului indemnizației de dispozitiv/sporului pentru misiune permanentă sau a altor elemente salariale similare prin utilizarea procentului de care a beneficiat în cele 6 luni consecutive.

1. Ce prevede Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat?

Cine și cum realizează recalcularea pensiilor militare de stat?

Casele de pensii sectoriale, pe baza:

- datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii;

- datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituțiilor publice de apărare națională, ordine publică și securitate națională sau de beneficiarii pensiilor militare.

Cine sunt beneficiarii recalculării pensiilor militare de stat?

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...