Saptamanalul de drept nr. 13/2016

Studiu de caz: Menținerea sau invalidarea deciziei Consiliului de administrație este atributul Adunării Generale. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare formulată de administratori. Excepții
de Mădălina Moceanu

06 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin cererea introductivă de instanță reclamanții P.I. și L.L.M. în contradictoriu cu pârâta SC S. SA, au solicitat anularea Hotărârii nr. 15/03.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-au respins planurile de management ale directorului general P.I. și directorului economic L.L.M., a Hotărârii nr. 16/10.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-a aprobat începerea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director economic la SC S. SA și conținutul „Anunțului” de selecție, precum și a Hotărârii nr. 17/28.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care au fost revocați din funcția de director general - domnul P.I. și din funcția de director economic - domnul L.L.M.

În motivarea în fapt s-a arătat că reclamanții, la data adoptării hotărârilor atacate se aflau în cursul executării mandatelor de director general, respectiv director economic în cadrul SC S. SA, iar în baza art. 14 din contractul de mandat, reclamanții au considerat că sunt în drept să solicite în instanță anularea hotărârilor emise de Consiliul de Administrație al SC S. SA, întrucât acestea au fost emise cu încălcarea dispozițiilor imperative ale art. 34-36 din O.U.G. nr. 109/2011 și în legătură cu executarea contractelor de mandat, valabile până în anul 2016.

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Pârâta SC S. SA a formulat întampinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care s-a invocat excepția inadmisibilității acțiunii si pe fond respingerea ca inadmisibilă a acțiunii formulate de reclamanți.

Ce a decis instanța de judecată în cazul mai sus menționat și cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentința nr. 17/20.02.2014 Tribunalul Mehedinți, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a admis excepția inadmisibilității acțiunii și a respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanții P.I. și L.L.M. împotriva pârâtei SC S. SA, având ca obiect anularea hotărârilor Consiliului de Administrație a SC S. SA, cu nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012, fiind obligați reclamanții să plătească pârâtei suma de 1.500 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța hotărârea respectivă Tribunalul Mehedinți, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a avut în vedere următoarele considerente:

Asupra excepției de inadmisibilitate a cererilor de anulare a Hotărârilor nr. 15/03.12.2012, nr. 16/10.12.2012 și nr. 17/28.12.2012 ale Consiliului de Administrație al SC S. SA, instanța de fond a apreciat că aceasta este întemeiată, reținând că, din analiza cererilor de chemare în judecată, rezultă că reclamanții P.I. și L.L.M. au solicitat anularea Hotărârii nr. 15/03.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-au respins planurile de management ale directorului general P.I. și directorului economic L.L.M., a Hotărârii nr. 16/10.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care s-a aprobat începerea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director economic la SC S. SA și conținutul „Anunțului” de selecție, precum și a Hotărârii nr. 17/28.12.2012 a Consiliului de Administrație al SC S. SA, prin care au fost revocați din funcția de director general - domnul P.I. și din funcția de director economic - domnul L.L.M.

Instanța de fond a constatat că aceste hotărâri ale consiliului de administrație nu au fost emise în baza executării delegării de atribuții prevăzută de art. 114 din Legea nr. 31/1990.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...