Guvernul României

Hotărârea nr. 326/2009 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în municipiul București, str. Caransebeș nr. 1, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Art. 2. -

Predarea-preluarea părții din clădirea prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 martie 2009.

Nr. 326.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se
transmite din administrarea Secretariatului General al Guvernului
în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Locul unde este situată clădirea care se transmite Persoana juridică de la care se transmite clădirea Persoana juridică la care se transmite clădirea Caracteristicile tehnice ale clădirii
Municipiul Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sectorul 1 Statul român, Secretariatul General al Guvernului Statul român, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Etajele 9, 10, 11 şi 12, având suprafaţa construită de 3.440 m2 şi suprafaţa utilă de 2.400 m2. Imobil Nr. atribuit de Ministerul Finanţelor Publice - 399 Cod de clasificare - 8.29.06
;
se încarcă...