Guvernul României

Hotărârea nr. 319/2009 privind aprobarea stemelor comunelor Ogra și Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă stemele comunelor Ogra și Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul
administrației și internelor,
Dan Nica

București, 18 martie 2009.

Nr. 319.

ANEXA Nr. 1.1*)

*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.


comunei Ogra, județul Mureș

ANEXA Nr. 2.1

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ogra, județul Mureș

Descrierea stemei

Stema comunei Ogra, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în pal.

În treimea centrală, în câmp roșu, se află un spic de grâu de aur și o cruce de argint.

În cele două treimi simetric laterale, în câmp albastru, se află o cruce catolică și o piesă reprezentând cultul reformat, de argint; treimile sunt traversate de o bandă undată de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Cele trei piese religioase sugerează armonia în credință (ortodoxă, greco-catolică, catolică, reformată) a locuitorilor.

Spicul de grâu semnifică ocupația de bază - agricultura.

Banda undată reprezintă râul Mureș.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.2*)

*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.


comunei Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș

ANEXA Nr. 2.2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Sângeorgiu de Mureș,
județul Mureș

Descrierea stemei

Stema comunei Sângeorgiu de Mureș, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află Sf. Gheorghe ucigând balaurul de aur, flancat de soarele de aur și luna de argint.

În vârful scutului, în câmp verde, se află un brâu undat de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Sf. Gheorghe stilizat simbolizează patronul spiritual al comunei.

Soarele și luna semnifică lumina și curajul locuitorilor.

Banda undată reprezintă râul Mureș.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

;
se încarcă...