Guvernul României

Hotărârea nr. 318/2009 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Serviciului de Informații Externe în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unui imobil, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului și din administrarea Serviciului de Informații Externe în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
Silviu Predoiu
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 martie 2009.

Nr. 318.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care trece din proprietatea privată a statului și din
administrarea Serviciului de Informații Externe în proprietatea
publică a statului și în administrarea Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
Imobil situat în str. Poligon nr. 11A, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Statul român, Serviciul de Informaţii Externe Statul român, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Teren: Suprafaţă = 504 m2 Clădire D+P+1E Suprafaţa construită = 104,8 m2 Suprafaţa desfăşurată = 234,8 m2 Număr cadastral = 19.570
;
se încarcă...