Guvernul României

Hotărârea nr. 317/2009 pentru aprobarea închirierii unui spațiu de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, cât și al art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În scopul instalării de aparatură pentru investigații medicale de înaltă performanță în domeniul imagistică medicală, se aprobă închirierea de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești a unui spațiu de 137,6 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în imobilul aflat în proprietatea publică a statului în care își desfășoară activitatea Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu".

Art. 2. -

Închirierea spațiului prevăzut la art. 1 se face prin licitație publică, în condițiile legii. Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, în calitate de titular al dreptului de administrare a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 3. -

O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 rămâne la dispoziția Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești pentru întreținerea imobilului la subsolul căruia se află spațiul prevăzut la art. 1, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 martie 2009.

Nr. 317.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului în care se află spațiul în suprafață de 137,6 m2
care poate fi închiriat

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Numărul de identificare a imobilului Caracteristicile spaţiului care poate fi închiriat
Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 49, sectorul 3 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Număr M.F. 35256 Subsolul imobilului = 137,6 m2
;
se încarcă...