Guvernul României

Hotărârea nr. 322/2009 privind aprobarea stemei orașului Piatra-Olt, județul Olt

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă stema orașului Piatra-Olt, județul Olt, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul
administrației și internelor,
Dan Nica

București, 18 martie 2009.

Nr. 322.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


orașului Piatra-Olt, județul Olt

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei orașului Piatra-Olt, județul Olt

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orașului Piatra-Olt se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint.

În câmp albastru, în partea superioară, se află cinci spice de grâu dispuse în pal; în partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor însumate

Brâul undat reprezintă râul Olt care străbate zona.

Cele cinci spice de grâu semnifică cele cinci sate din componența localității și ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.

Stânca reprezintă denumirea localității.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.

;
se încarcă...