Parlamentul României

Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2016 până la 19 ianuarie 2017, fiind înlocuit prin Lege 4/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2016, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015;

5. măsuri privind autorizarea și plata obligațiilor financiare la organisme și organizații internaționale la care România este parte.

II. Dezvoltare regională și administrație publică:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. reglementări privind amenajarea spațiului maritim;

3. înființarea Institutului Național de Administrație;

4. modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.

III. Afaceri interne:

- modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

IV. Fonduri europene:

- modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016.

V. Agricultură și dezvoltare rurală:

- organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

VI. Sănătate:

1. modificarea și completarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal;

2. măsuri privind acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane.

VII. Comunicații și societate informațională:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013;

2. stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră.

VIII. Transporturi:

- măsuri privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere, precum și unele măsuri în domeniul transporturilor.

IX. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 iulie 2016.

Nr. 123.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...