Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 07 iulie 2016.

În vigoare de la 07 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 143-145, art. 174, art. 175 alin. (1) și (3), art. 177 alin. (1) și (3) și art. 179 alin. (1) - (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Furnizorii de gaze naturale, operatorii economici, titulari de licențe de operare, și clienții finali au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 21 decembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 28 iunie 2016.

Nr. 29.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...