Saptamanalul de drept nr. 13/2016

ÎCCJ a statuat referitor la interpretarea legii în privința funcționarilor publici
de Mădălina Moceanu

06 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin încheierile din 11.01.2016, pronunțate în dosarele nr. 5.644/83/CA/2013-R și nr. 5.645/83/CA/2013-R, Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ), în temeiul dispozițiilor art. 519 din C. proc. civ., în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dezlege următoarea chestiune de drept:”Dacă prevederile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în ambele situații reglementate de art. 99 alin. (1) lit. a) din același act normativ”. (Notă: Art. 99 din Legea nr. 188/1999: (1) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică va dispune eliberarea din funcția publică prin act administrativ, care se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:

a) autoritatea sau instituția publică și-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcționarul public nu este de acord să o urmeze; (...)

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), dacă nu există funcții publice vacante corespunzătoare în cadrul autorității sau instituției publice, autoritatea ori instituția publică are obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcțiilor publice vacante. În cazul în care există o funcție publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcționarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere."

Care a fost parcursul litigiilor cu care a fost învestită instanța care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile?

Prin cererile de chemare în judecată, reclamanții Silaghi Claudiu Florian și Barbulov Zlatomir au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală, anularea deciziilor prin care această autoritate a dispus eliberarea din funcție a reclamanților și obligarea pârâtei la reintegrarea lor într-o funcție publică de execuție de aceeași clasă, categorie și grad profesional, similară celei deținute până la data de 30.10. 2013.

În motivarea acțiunii se arată că, așa cum rezultă din preambulul deciziilor contestate, la baza emiterii acestora stau dispozițiile art. 3 alin. (2) și (4) din HG nr. 1.324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009), precum și dispozițiile art. 97 lit. c) și art. 99 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3), (4) și (6) și art. 103 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 188/1999). Reclamanții consideră că actele contestate au fost emise cu încălcarea prevederilor art. 56, 99, 100 și 106 din Legea nr. 188/1999.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...