Revista de Drept social nr. 1/2016

Premiul anual. Modalitate de acordare, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Târgu Mureș

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 761 din 23.06.2015 a Tribunalului Mureș, pronunțată în dosarul nr. 424/102/2015 s-a respins acțiunea civilă formulată de reclamanții A.M.S., ș.a., în contradictoriu cu pârâții Ministerul Justiției, Tribunalul Neamț și Curtea de Apel Bacău ca prescrisă, pentru pretențiile aferente perioadei 1.01.2011 - 17.02.2012 și ca nefondată pentru celelalte pretenții.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut că acțiunea reclamanților a fost depusă la data de 17.02.2015, astfel încât pretențiile aferente perioadei 01.01.2011 - 17.02.2012 au fost formulate cu depășirea termenul de 3 ani, admițând excepția prescripției dreptului material la acțiune, în temeiul art. 171 alin. 1 din Codul muncii.

Pe fond, Tribunalul a reținut că reclamanții au fost încadrați în muncă în perioada în litigiu la pârâtul Tribunalul Neamț și că pârâții nu au plătit premiul anual, prevăzut de art. 25 din Legea nr. 330/2009, invocând prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010.

Instanța de fond a constatat că prin Deciziile nr. 115/9 februarie 2012 și nr. 257/20 martie 2012 ale Curții Constituționale s-au respins excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010.

De asemenea, prima instanță a făcut o analiză a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 și din perspectiva prevederilor art. 1 din Protocol adițional nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului coroborat cu art. 14 din aceasta, pentru a verifica dacă aplicarea legii în concret nu produce efecte contrare Convenției.

În acest sens, Tribunalul a constatat că drepturile salariale constând în premiul anual pe 2010 sunt „bunuri” existente, stabilite expres prin acte normative interne, care garantează plata lor integrală (art. 25 din Legea nr. 330/2009, art. 160, art.161, art. 166 alin. 1 și art. 170-171 din Codul muncii). Beneficiul premiului anual pe 2010, care reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, este astfel recunoscut expres de lege. Acest bun existent a fost supus unei ingerințe (constând în refuzul efectuării plății, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010) din partea statului, începând cu luna ianuarie 2011. Drepturile salariale reclamate sunt existente, au o bază suficientă în dreptul național, iar reclamanții au îndeplinit și respectat în întreaga perioadă condițiile acordării acestor drepturi salariale neabrogate și nesuspendate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...