Revista de Drept social nr. 1/2016

Spor pentru condiții vătămătoare. Angajat al unei unități de învățământ, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin sentința civilă nr. 1136 din 11 octombrie 2014, pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. .../100/2013, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta S.L., împotriva pârâților Școala Gimnazială nr. (…), Grădinița cu program prelungit nr. (…), Consiliul Local Borșa, Primarul Orașului Borșa și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că reclamanta S.L. este angajata unităților de învățământ pârâte Școala Gimnazială nr. (…)și Grădinița cu program prelungit nr. (…).

Prin prezenta acțiune a solicitat instanței obligarea angajatorilor să-i calculeze și să-i acorde în continuare sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare de care a beneficiat până la data de 01.01.2011, susținând că este îndreptățită să-l primească în temeiul art. 2 al. 1 lit. b din Legea nr. 284/2010 și art. 9 din Capitolul I anexa 5 a Legii nr. 63/2011.

A învederat că sporul i s-a acordat în baza art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 până în 2010, iar în anul 2010, în baza Legii 330/2009 conform căreia în anul 2010 salariul nu poate fi mai mic decât cel din decembrie 2009.

Reclamanta a depus la dosar buletinul de determinare nr.18 din 13.03.2007 eliberat de comisia de determinare din cadrul Autorității de Sănătate Publică Maramureș din care rezultă că, în urma expertizării locurilor de muncă în baza art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 și a regulamentului nr. (…)/14.09.1993, s-a stabilit că personalul care își desfășoară activitatea peste 80% din timpul de lucru la calculator este expus la un complex de noxe care prin cumulare pot conduce la efecte dăunătoare asupra stării de sănătate.

La fila 23 dosar s-a depus un tabel nominal „cuprinzând persoanele care lucrează în condiții grele și vătămătoare" în care figurează și reclamanta la poziția 33, însă nu s-a dovedit că acest tabel este anexă a buletinului de determinare nr.18 din 13.03.2007, ci, dimpotrivă, inserarea în tabel a unor angajați ocupând posturi de fochist(care sigur nu desfășoară activitatea în fața calculatorului) conduce la concluzia că între cele două documente nu există nici o legătură.

Potrivit art.8 din H.G. 281/1993 care constituia temeiul de drept al acordării sporului pentru condiții de muncă personalului din unitățile bugetare până la apariția Legii 330/2009, „în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiții deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiții dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituții centrale și locale ale administrației publice interesate, după consultarea sindicatelor".

În aplicarea prevederilor art. 8 lit. a din H.G. 281/1993 s-a elaborat regulamentul de acordare a sporurilor la salariile de bază cuprins în Ordinul comun MSMMPS nr. ELV/1132/6322 din 1993 care în art. 4 menționează că sporul pentru condiții periculoase de muncă se acordă pe bază de „Buletine de determinare prin expertizare a locurilor de muncă" ce se eliberează pe baza următoarelor criterii:

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă,

b) gradul de creștere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective,

c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse în timpul procesului de producție.

La art. 5 din Regulament sunt indicate locurile de muncă avute în vedere pentru acordarea sporului pentru condiții vătămătoare, iar la art. 8 se precizează că în cazul în care, după efectuarea analizelor de laborator , se constată că acestea nu caracterizează în suficientă măsură condițiile în care se desfășoară activitatea , acordarea sporului se va putea face și pe bază de „Buletin de determinare prin expertizare a locurilor de muncă” eliberat de organele de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Sanitară și Medicină preventivă și avizate de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru protecția muncii.

Reclamanta nu a dovedit că a beneficiat în anul 2009, în temeiul H.G. 281/1993, de sporul pentru condiții vătămătoare de 15% pretins.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...