Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2016

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, criteriu în raport de care se legiferează sau se negociază drepturile salariale, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Regimul juridic al salariului de bază este diferit în funcție de fondurile din care se asigură plata acestuia, unul dintre criteriile în raport de care se stabilește limita dreptului, fiind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Potrivit art.164 din Codul muncii salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată corespunzător programului normal de muncă se stabilește prin hotărâre a Guvernului după consultarea sindicatelor și a patronatelor.

Prin hotărârile de Guvern care reglementează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost prevăzută regula potrivit cu care pentru personalul plătit din fonduri publice nivelul salariului de bază potrivit încadrării nu poate avea un nivel inferior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Criteriul salariului minim brut pe țară garantat în plată este folosit în mod diferit în cazul personalului nebugetar, acestuia fiindu-i aplicabile dispozițiile art.164 alin.3 din Codul muncii, potrivit cu care angajatorul este obligat să garanteze fiecărui salariat în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară.

Regimul juridic diferit a drepturilor salariale personalului plătit din fondurile publice față de personalul nebugetar constă în aceea că numai pentru prima categorie legiuitorul a prevăzut ca limită minimă a salariului de bază, salariul minim brut pe țară garantat prin hotărâre a Guvernului.

Pentru cealaltă categorie de salariați scopul legiuitorului a fost să garanteze în plată un salariul brut lunar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, la 13.03.2014, reclamanții: C.E., M.E., C.I., R.M., T.I., D.Gh., V.Gh., P.O., S.I. și A.P. au chemat în judecată pe pârâta SNTFC CFR Călători SA - Sucursala de Transport Feroviar de Călători Craiova, pentru a fi obligată să recalculeze drepturile salariale în raport de salariul minim pe economie de 670 lei, pentru perioada 09.01.2011 - 31.12.2011, iar pentru perioada 01.01.2012 - 31.01.2013, în raport de salariul minim de 700 lei, operație în urma căreia pârâta să plătească fiecărui reclamant diferențele rezultând din suma totală calculată și suma efectiv plătită, actualizată în raport de indicele de inflație, precum și dobânda legală.

În motivarea acțiunii s-a arătat că, reclamanții au fost salariații pârâtei, aceasta de pe urmă având obligația să le calculeze drepturile salariale în raport de salariile minime pe economie reglementate prin HG nr.1193/2010, respectiv 1225/2011.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...