Revista de Drept social nr. 1/2016

Cererea de reconstituire a vechimii în muncă. Casă de pensii.Calitate procesuală pasivă, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Galați

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Faptul că ulterior reconstituirii vechimii în muncă creanța reclamantului s-ar putea valorifica doar în legătură cu intimata CJP Vrancea, iar nu cu foștii angajatori sau deținătorul de arhive, nu constituie un argument juridic pentru a-i conferi acesteia calitate procesuală pasivă prin raportare la art. 279 alin. 2 Codul muncii.

Prin cererea înregistrată sub nr. … pe rolul Tribunalului Vrancea - Secția I civilă reclamantul D.M. a chemat în judecată pe pârâta CJP, solicitând instanței ca prin hotărârea ce va fi pronunțată să dispună reconstituirea vechimii în muncă cu privire la perioadele în care a prestat muncă sau a avut contract de asigurare socială, indicându-se locurile de muncă, perioadele și angajatorii cu care s-a aflat în raporturi de muncă, precum și contractele de asigurare socială încheiate.

În motivarea în fapt a cererii reclamantul a arătat, în esență, că în cursul anului 2012 a pierdut carnetul de muncă, iar CJP refuză să-i ia în considerare vechimea pentru stabilirea pensiei.

A mai arătat reclamantul că deține copii ale carnetului de muncă, un exemplar fiind legalizat la 08.12.2010, o copie fiind la ITM București, iar alt exemplar aflându-se în copie scanată la CJP.

Pârâta CJP a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, susținând că nu are competențe legale în ceea ce privește reconstituirea vechimii în muncă.

Prin sentința civilă nr. … Tribunalul Vrancea a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei CJP și a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul D.M. în contradictoriu cu pârâta CJP, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Analizând excepția lipsei calității procesuale pasive Tribunalul a reținut următoarele:

Reclamantul a învestit instanța cu o cerere de reconstituire a vechimii în muncă, fiind incidente, din perspectivă procedurală dispozițiile art. 279 din Codul muncii, ce au următorul conținut:

(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluționa potrivit dispozițiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care păstrează și completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eșalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce dețin carnetele de muncă ale salariaților le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...