Revista de Drept social nr. 4/2015

Funcționar public cu statut special - polițist local. Dreptul la compensarea cu timp liber a muncii prestate în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale . Dreptul la despăgubiri conform art. 42 din legea nr. 188/1999 . Nelegalitate, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Craiova

06 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin acțiunea formulată de reclamantul X reprezentat legal prin Sindicatul Administrației Publice Forța Legii, în calitate de polițist local s -a solicitat obligarea angajatorului la acordarea unor despăgubiri egale cu contravaloarea zilelor de muncă lucrate în zilele declarate libere potrivit legii.

Prin sentința nr.3549 din 10 decembrie 2014, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.14046/63/2014, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul X prin Sindicatul APFL, în contradictoriu cu pârâta Poliția locală Craiova.

Împotriva sentinței nr. 3540 din 10 decembrie 2014, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.14046/63/2014, a formulat recurs Sindicatul APFL reprezentant legal al reclamantului X,arătând că a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind incident cazul de recurs prev.de art. 488 alin.1 pct.8 NCPC

În motivare recurentul arată că în calitate de funcționar public - polițist local, are o durată normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână - conform art. 33 al. 1 din Legea nr. 188/1999, rep., pe care însă în cadrul instituției pârâte o realizează în schimburi, în baza unui program rotativ de lucru de regulă de 8 ore/zi, de tip continuu, beneficiind de o repartizare a timpului de muncă în cadrul săptămânii cu două zile de repaus, în temeiul art. 33 alin. (1) din lege.

În perioada care face obiectul acestei cauze, recurentul-reclamant a lucrat, în cadrul schimbului normal de lucru, în zile de repaus săptămânal și de sărbători legale, în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Pentru această perioadă, prin legile speciale anuale de salarizare (Legea nr. 285/2010, Legea nr. 283/2011, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013), legiuitorul a dispus ca tot personalul din sectorul bugetar care își desfășoară activitatea în zilele în care nu se lucrează „în cadrul schimbului normal de lucru" (sau în afara acestui cadru) să beneficieze de compensare cu timp liber corespunzător (plătit), noțiune asimilată celei de recuperare, prev. de art. 33 alin (2) teza I din Legea nr. 188/1999 rep.

Astfel, recurentului nu i s-a asigurat recuperarea prin timp liber corespunzător plătit a orelor astfel lucrate în perioada care face obiectul cauzei, așa cum prevede legea.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...