Revista de Drept social (Rosetti) nr. 4/2015

Sancțiune disciplinară. Aplicare. Legalitate, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

06 decembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Sentința civilă nr. 4700 din 30.06.2014 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../117/2013, a fost respinsă acțiunea formulată și precizată de reclamanta P.R. în contradictoriu cu pârâta Grădinița cu Program Prelungit „A.” Cluj-Napoca.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:

Prin Decizia nr. 36/07.02.2013, reclamanta a fost sancționată cu reducerea salariului de bază pe o perioadă de 3 luni (februarie, martie, aprilie 2013) cu 5%.

Comisia de cercetare disciplinară a fost numită de către Consiliul de Administrație, în cadrul ședinței din data de 16.01.2013 și nu de către director. Directorul doar a emis decizia de numire a acestei comisii.

Pentru personalul didactic auxiliar, cum este încadrată reclamanta, nu există nicio mențiune în textul art. 280 din Legea nr. 1/2011, astfel că reclamantei i se aplică prevederile Codului muncii, sens în care conducătorul unității de învățământ are prerogativă disciplinară.

Contestatoare avea datoria de a întocmi listele zilnice de alimente și de a le preda până la ora 10,30. Totodată, este foarte important ca acestea să fie corect întocmite și nu dublate sau cu lipsuri sau greșeli. De nenumărate ori s-a descoperit că administratorul grădiniței, P.R., a uitat să treacă unele produse, sau a scos mai puțină mâncare decât ar fi trebuit, în funcție de numărul de copii. Spre exemplu, în 08.07.2013, pe perioada vacanței, când au fost prezenți 41 de copii, deci nu era o perioadă aglomerată, a uitat să treacă varza, așa cum reiese din listele depuse la dosar, prima listă greșit întocmită iar a doua refăcută, la solicitarea directorului.

Listele din perioada 3-7.12.2012 au fost date la semnat o singură dată, în fiecare zi. Dovada o constituie exemplarele în xerocopii anexate. Faptul că ele au fost refăcute datorită omiterii înregistrării celor 20 de pachete de unt și semnate apoi de către contestatoare în locul directorului este evident. Pe programul de gestiune, instalat doar pe calculatorul administratorului, lucrează numai contestatoare, nimeni altcineva.

Din declarația martorei N.A. rezultă că în data de 03.12.2012 s-au întocmit liste cu alimente de către administrator. Într-una din zile s-a omis cantitatea de unt, iar directoarea a solicitat refacerea listei cu respectiva cantitate și ulterior au fost semnate de doamna director. La începutul lunii ianuarie 2013 listele au fost refăcute pentru a treia oară de către administrator la cererea directorului pentru a fi sigur că semnăturile administratoarei și directoarei sunt adevărate. Aceste liste refăcute au fost duse la semnate și apoi au fost trimise la contabilitate.

Din declarația martorei S.A. rezultă că în prezența sa d-na director a întrebat-o pe d-na administrator, dacă a semnat în locul ei. Răspunsul a fost: da, și în continuare d-na director i-a cerut explicații, formulând următoarele întrebări: M-ați căutat și nu eram în birou? Răspuns: Nu, nu aceasta a fost motivul. V-a fost frică că ați greșit listele și vă voi avertiza? Răspuns: nu. Doamna administrator a dat din umeri și a spus: nu știu.

Din cele ce preced, rezultă că fapta reținută în sarcina reclamantei există, astfel că decizia contestată este temeinică și a fost menținută iar cererea de chemare în judecată este nefondată și a fost respinsă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...