Revista de Drept social nr. 1/2015

Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești

27 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă dacă a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru o faptă penală incompatibilă cu funcția deținută.

Suspendarea contractului individual de muncă dispusă în baza art.52 lit.b Codul muncii, este condiționată de existența unei legături directe între fapta penală și funcția obișnuită, fiindcă numai în aceste situații, salariatul este incompatibil să o mai îndeplinească.

Schimbarea felului muncii după săvârșirea faptei penale, este de natură să facă imposibilă măsura suspendării, pentru neîndeplinirea condiției legăturii directe între această faptă și funcția deținută la momentul la care angajatorul își manifestă voința în acest sens.

Prin cererea înregistrată la data de 02.04.2013, contestatorul R.G., în contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C. București, a solicitat anularea deciziei de suspendare nr.S1/350 din data 18.03.2013, repunerea în drepturile avute anterior emiterii deciziei de suspendare și acordarea unei despăgubiri egale cu salariile de care a fost lipsit pe perioada suspendării, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, a arătat că este angajat la SNTFC CFR Călători SA - Sucursala de Transport Feroviar de Calatori București, în baza contractului individual de muncă nr.170B/33/9K din 25.01.2001, în prezent desfășurându-și activitatea în cadrul Sucursalei de TFC București, Stația București Grivița, în funcția de manevrant vagoane.

Prin actul adițional nr.A1/259 din 21.01.2013 a acceptat schimbarea funcției din conductor tren, în contextul în care, începând cu decembrie 2012, dar fără a fi trimis în judecată până în prezent, este cercetat penal pentru infracțiunea de a fi primit de la călători 40 lei fără a elibera legitimație de călătorie.

Contestând decizia de suspendare a contractului individual de muncă, contestatorul invocă următoarele motive de nulitate:

- decizia de suspendare nu este semnată de angajator, potrivit art. 52 alin. 1 coroborat cu art. 14 alin. 2 Codul muncii;

- la data emiterii și comunicării deciziei de suspendare, contestatorul se afla în incapacitate temporară de muncă, conform certificatului medical seria CCMAF nr.1446812, anexat în copie cererii de chemare în judecată;

- pârâta nu a respectat art.252 alin.2 lit.a, b, e și f Codul muncii privind mențiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă decizia de suspendare, nu precizează contractul individual de muncă ce urmează a fi suspendat și nici funcția din care urma a fi suspendat;

- plângerea penală promovată de angajator, în condițiile în care exista deja pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov dosarul nr.520/P/2011, este una artificială, pentru ca angajatorul să justifice suspendarea contestatorului din funcție;

- prevalându-se de existența dosarului penal nr.520/P/2011, angajatorul a realizat o dublă sancționare a contestatorului și anume: prin schimbarea locului de muncă din controlor tren în manevrant vagoane și prin suspendarea contractului individual de muncă;

- la data suspendării, deținea funcția de manevrant vagoane, iar nu pe cea de controlor tren în care au fost săvârșite presupusele fapte penale, încălcându-se astfel disp.art.52 alin.1 lit.b Codul muncii.

Prin întâmpinare, intimata SNTFC CFR Călători SA - Sucursala de TFC București, răspunzând motivelor de nulitate, a arătat că angajatorul contestatorului și, prin urmare, persoana care a emis decizia de suspendare este SNTFC CFR Călători SA, fiind semnată de directorul STFC București în baza delegării de competență prevăzute de H.G. nr.584/1998 și a dispoziției directorului general al SNTFC Călători SA.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...