Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 4/2016

Fals intelectual. Complicitate la luare de mită. Elemente constitutive, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

19 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Tribunalul Maramureș, prin Sentința penală nr. 323 din 18 iunie 2012, i-a condamnat pe inculpații: (…)

3) În temeiul art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin. (1) C.pen. și art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 lit. a) C.pen. raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) și alin. (3) C.pen., a condamnat pe inculpatul S.M.T., la 1 an închisoare, pt. complicitate la infracțiunea de luare de mită.

În temeiul art. 81 C.pen. a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani. În temeiul art. 71 alin. (1) C.pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C.pen., iar în baza art. 71 alin. (5) C.pen. a suspendat executarea acestei pedepse accesorii pe durata termenului de încercare stabilit.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. g) C.pr.pen., a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul S.M.T., pt. săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.pen., cu aplicarea art. 17 lit. c) din Legea 78/2000, cu referire la art. 254 alin. (1) C.pen.

În temeiul art. 118 lit. d) C.pen. a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 1666 lei.

În temeiul art. 353 C.pr.pen. a menținut măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, instituită prin ordonanța nr. 208/P/2006 din data de 25.06.2008 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

În temeiul art. 348 C.pr.pen. a desființat în întregime rapoartele de evaluare întocmite de inculpatul S.M.T. privind terenurile situate în ..., str. C. și str. T., aflate la filele 351 și respectiv, 384 din dosarul de urmărire penală, vol. VI.

(…)

În ceea ce privește infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.M.T., instanța reține următoarele:

Din ansamblul probator administrat în cauză a rezultat că subsecvent întâlnirii din luna martie 2003 dintre inculpații H.I. și S.B., acesta din urmă i-a solicitat inculpatului S.M.T. să întocmească rapoarte de evaluare pentru terenurile ce urmau a forma obiectul contractului de schimb. (…)

în raport de situația de fapt expusă, instanța reține că fapta inculpatului S.M.T. constând în aceea că, având cunoștință de activitățile infracționale întreprinse de inculpatul H.I., cu intenție, i-a acordat acestuia ajutor prin întocmirea unor rapoarte de evaluare a unor terenuri în care a menționat valori nereale ale acestora pentru a facilita obținerea de către inculpatul menționat a unor avantaje patrimoniale necuvenite, întrunește elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 26 C.pen. raportat la art. 254 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. (…)

În ceea ce privește infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 254 alin. (1) C.pen. pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.M.T., instanța reține că limitele de pedeapsă sunt de la 6 luni la 5 ani închisoare.

În conformitate cu dispozițiile art. 122 lit. d) C.pen. termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, iar ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 124 C.pen. privind prescripția specială, termenul este de 7 ani și 6 luni.

În consecință, având în vedere că fapta de care este acuzat inculpatul a fost săvârșită în cursul lunii mai 2003 și în considerarea notei ședinței Secției penale din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție din data de 04.07.2011, instanța reține că termenul de prescripție de 7 ani și 6 luni s-a împlinit în luna august 2011, în cauză s-a dispus încetarea procesului penal conform art. 11 pct. 2 lit. b C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. g C.pr.pen.

(…)

Împotriva soluției instanței de fond, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție DNA - Biroul Teritorial ... și inculpații H.I., S. M. B. și S.M.T..

Prin motivele scrise și orale, procurorii DNA au criticat sentința Tribunalului pentru netemeinicie, în privința inculpaților H.I. și S.M.T..

(…)

Referitor la inculpatul S.M.T., procurorii DNA au solicitat ca pentru complicitatea la infracțiunea de luare de mită prev. de art. 26 C. pen., rap. la art. 254 alin. (1) C. pen. și rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, Curtea să dispună executarea pedepsei în regim de detenție și înlăturarea circumstanțelor atenuante, întrucât planul pus la cale de către inculpații H.I. și S.B., nu putea fi dus la îndeplinire fără participarea inculpatului S.M.T.. Acesta, prin poziția pe care o ocupa în cadrul Primăriei..., în calitate de consilier superior la Serviciul SPAPLU, a făcut ca solicitarea schimbului de terenuri să treacă într-un mod mai facil prin comisia de urbanism, prin întocmirea acelui raport de evaluare, la comanda inculpatului S.B. și la presiunile inculpatului H.I.. Chiar dacă solicitarea de întocmire a raportului de evaluare a fost formulată de inculpatul S.B., este de remarcat faptul că, inculpatul H.I. a fost implicat direct în urgentarea procedurii de întocmire a acestuia, aspect recunoscut chiar de inculpatul S.M.T., personal.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...