Pandectele Săptămânale nr. 3/2016

Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

15 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin sentința civilă nr. 1763/11.06.2014 a Tribunalului Specializat Cluj pronunțată în dosar nr. cu nr. unic 8/1285/2014, s-a admis excepția lipsei calității procesuale active invocată de pârâta SC C.I.A. SA Cluj Napoca.

S-a respins ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, acțiunea reclamantului MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, în contradictoriu cu pârâții SC CIA. SA, C.V.F., H.A.M., M.I., M.S., N.S.V., P.H.M., P.A., T.L., SC B. S.R.L., având ca obiect anulare hotărâre AGA.

Pentru a dispune în acest sens, tribunalul a reținut că prin cererea formulată la data de 6 ianuarie 2014, înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. de dosar 8/1285/2014, reclamantul MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE a solicitat instanței ca în contradictoriu cu pârâții S.C. C.I.A. S.A. Cluj Napoca, C.V.F., H.A.M., M.I., M.S., N.S.V., P.H.M., P.A., T.L. și SC B. SRL, prin hotărârea ce se va pronunța, să se constate nulitatea tuturor actelor întocmite în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale S.C C.I.A. S.A, Cluj-Napoca, din data de 30.10.2010 si toate actele subsecvente și totodată cele ulterioare acestei adunări, repunerea Ministerului Educației Naționale în situația anterioară Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale S.C C.I.A. S.A. Cluj-Napoca, din data de 30.10.2010.

În motivare, reclamantul a arătat că în anul 1991, pe structura întreprinderii de stat Centrul T.C.E. Cluj cu unic acționar a fost înființată S.C. Compania de Informatica Aplicata SA Cluj-Napoca aceasta fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj cu numărul de ordine J12/148/01.03.1991.

Începând cu anul 1993 au avut loc modificări succesive în structura acționariatului și a capitalului social al S.C. C.I.A. S.A. Cluj-Napoca prin intrarea în societate a acționarilor FPS< asociat nou și FPP ... - asociat nou - precum și prin ieșirea din societate a Centrului T.C.E. Cluj.

Prin HGR nr. 452/16.05 2002 privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "C.I.A." - S.A. Cluj-Napoca din administrarea Autorității pentru Privatizare ți Administrarea Participațiilor Statului în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, acțiunile deținute de stat la SC C.I.A. S.A. Cluj-Napoca au fost transferate din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) în administrarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) acesta fiind împuternicit să exercite in numele statului toate drepturile acționarului la societatea comercială în cauză.

Potrivit protocolului privind transmiterea acțiunilor, înregistrat sub nr.2909/11517/2002, APAPS a cesionat ministerului un număr de 18.510 acțiuni nominative în valoare de 3.975.948.000 lei (valoare nedeterminată), acționarii fiind următorii : persoane fizice (asociat tip listă) - 2.293 acțiuni, în valoare de 492.536.400 lei. reprezentând 8.77% din capitalul social; Ministerul Educației si Cercetării - asociat nou - 18.510 acțiuni. în valoare de 3.975.948.000 lei - 70,79 % din capitalul social; SIF ... - 5345 acțiuni. în valoare de1.148.106.000 lei 20,44% din capitalul social.

Structura acționariatului și a capitalului social, in forma prezentată mai sus, a fost menținută până la data de 30.04.2008. când, potrivit informațiilor preluate de pe pagina web a Bursei de Valori București, a intervenit modificarea structurii acționarilor, prin tranzacționarea acțiunilor la bursă. Astfel, au fost vândute acțiunile deținute de SIF ... către SC B. SRL Cluj Napoca, care a preluat 22,48% din capitalul social, aferent unui număr de 5.879 acțiuni.

Ulterior acestui moment, s-a constat existența următorilor acționari: Ministerul Educației și Cercetări: - 18.510 acțiuni în valoare de 397.594,8 lei 70.79% din capitalul social, S.C. B. S. R. L, 5.879 acțiuni în valoare de 126 2 80.9 lei - 22,48 % din capitalul social, alți acționari - 1.759 acțiuni, in valoare de 37.783.3 lei 6.73 % din capitalul social.

Potrivit informațiilor preluate de pe aceeași pagină web la data de 31.12.2010 capitalul majoritar (70,79%) era încă deținut de Statul Roman, prin Ministerul Educației și Cercetării, iar următoarea postare indică faptul că la data de 25.03.2011 Statul Român, se regăsește la poziția „alți acționari", cu același număr de acțiuni dar cu un procent în capitalul social al S C C.I.A. S.A. Cluj-Napoca (CIA) de 6,2670 %.

Astfel, se constată faptul că la data de 25.03 2011, Statul Român, prin minister, nu mai figurează ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni, acesta fiind transferat in proprietatea unor persoane fizice și juridice private, cu toate consecințele defavorabile ce decurg din această acțiune.

Modificarea actului constitutiv și a structurii acționariatului SC C.I.A. SA Cluj- Napoca în defavoarea statului, a avut loc în următoarele circumstanțe:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale, programată a se întruni în data de 30.10.2010, Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului a emis o procură specială înregistrată sub nr. 14.346/29.10.20 12 prin care a împuternicit un reprezentant cu drept limitat de vot. Deși nu exista documente din care să rezulte votul legal exprimat - inclusiv semnătura acestui reprezentant - în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale din data de 30.10.2010, s-a aprobat adoptarea unui nou act constitutiv. Consecința acestui demers a constat in pierderea calității Statului Român de acționar majoritar cu 70,79% din capitalul social, Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului devenind astfel acționar minoritar, cu 6.27%, în condițiile în care nu a avut loc o vânzare de acțiuni, schimbarea proporției capitalului social fiind rezultatul unei emisiuni de noi acțiuni posibile numai în condițiile unei noi evaluări a patrimoniului societății.

Astfel, începând cu luna martie 2011, structura acționariatului este următoarea: SC B. SRL Cluj-Napoca - 157.139 acțiuni - 53,20% din capitalul social, P.A. - 119.399 acțiuni - 40,43 % din capitalul social, alți acționari - 18.818 acțiuni - 6,37% din capitalul social, așa cum rezultă din informațiile preluate de pe pagina Web a Bursei de Valori București.

Consecințele pierderii calității de acționai majoritar a Statului Român prin Ministerul Educației sunt semnificative. Societatea deține în patrimonial său o clădire P+4E, cu o suprafață desfășurată de 2937 mp, amplasata pe un teren în suprafața de 3.668,87 mp, imobile estimate la valoarea de 2.400.000 euro, din care stalul roman, prin cele 70,79 procente deținute în capitalul social, a pierdut 1.700.000 euro

In acest imobil funcționează Biblioteca Universității Tehnice din Cluj-Napoca precum și spatii destinate activităților didactice și de cercetare. In condițiile de față, acționarul majoritar - altul decât Ministerul Educației - poate schimba destinația imobilului, poate să dispună dezafectarea spațiilor destinate învățământului sau orice altă acțiune contrară intereselor instituției de învățământ (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).

Pârâta C.I.A. SA prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că înțelege să invoce excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului.

S-a arătat astfel că potrivit art. 132 alin. 2 din Legea 31/1990: „Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, de oricare dintre acționarii cure nu au luat parte la adunarea generată sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței".

Cu alte cuvinte, legea însăși stabilește categoriile de acționari care au legitimitate procesuală activă: cei care nu au luat parte la adunarea generală în care a fost adoptată hotărârea atacată și cei care, deși au luat parte, au votat contra și au cerut să se insereze acest aspect în procesul verbal al ședinței. În ceea ce privește acționarii care au votat pentru adoptarea hotărârii, atât doctrina cât și practica sunt unanime în a statua faptul că aceștia nu pot contesta hotărârea pe care anterior au votat-o.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...