Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 3/2016

Fonduri europene. Proces-verbal de control. Constatare creanțe bugetare în sarcina beneficiarilor fondurilor europene. Act emis de OIRPOSDRU. Anularea procesului -verbal, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Craiova

15 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Recurenta-reclamantă Fundația X a învestit instanța de contencios la data de 02.07.2014 cu acțiune având ca obiect anularea deciziei nr. 31/2013 emisă de instituția pârâtă OIRPOSDRU Sud Vest Oltenia și a procesului verbal de constatare creanțe bugetare nr. 9569/2013.

Prin actele administrative contestate a fost stabilită o creanță bugetară în sarcina reclamantei în cuantum de 49889,26 lei. Reclamanta a invocat în esență nulitatea procedurilor de control, indicarea unui temei de drept eronat, respectiv OUG nr. 66/2011 ce nu este incident proiectului demarat anterior în 2010, dar și netemeinicia modului de calcul a procentului de utilizare a autoturismului achiziționat în sistem leasing, procent de utilizare ce a condus la aprecierea ca neeligibilă a cheltuielilor în suma de 6798,35 lei.

Prin sentința recurată s-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul Fondurilor Europene și a Autorității de Management pentru POSDRU și s-a respins acțiunea ca neîntemeiată.

A reținut Tribunalul în motivarea soluției faptul că achiziționarea în leasing a autoturismului nu a fost necesară în totalitate pentru realizarea investițiilor și activităților în cadrul proiectului și nu s-au respectat principiile unui management financiar riguros. Reține că se încalcă disp. art. 2 din HG nr. 759/2007, precum și prevederile pct. 4.3.1 secțiunea 4 din Ghidul solicitantului 2009.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...