Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 3/2016

Abuz în serviciu. Achitare. Lipsa prejudiciului, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Cluj

15 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Tribunalul Maramureș, prin Sentința penală nr. 323 din 18 iunie 2012, i-a condamnat pe inculpații:

H.I., în temeiul art. 254 alin. (1) C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, pentru comiterea infracțiunii de luare de mita, la o pedeapsa de 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a IIa si lit. b) C. pen.; în temeiul art. 81 C. pen. a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 5 ani. În temeiul art. 71 alin. 1 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C. pen. iar în baza art. 71 alin. 5 C. pen. a suspendat executarea acestei pedepse accesorii pe durata termenului de încercare stabilit. În temeiul art. 254 alin. 3 C. pen. coroborat cu art. 19 din Legea nr. 78/2000, a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 149.455 Euro.

În temeiul art. 353 C. proc. pen. a menținut măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului H.I., instituită prin ordonanța nr. 208/P/2006 din data de 25.06.2008 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. d C. proc. pen., a achitat pe inculpatul H.I., pt. săvârșirea instigării la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 248 și 2481 C. pen., raportat la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 254 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 31 C. pen.

A luat act că partea vătămată - Municipiul ..., reprezentat prin primar nu s-a constituit parte civilă în cauză.

(…)

(…) instanța [ a reținut ] că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. (…)

Astfel, prin raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul judiciar B.Z., utilizând metoda comparației de piață s-a concluzionat că terenurile situate pe str. T. și S., în suprafață de 32.734 mp aveau o valoare totală de 400.545 Euro, mai mare decât valoarea medie a terenului situat pe str. C., de 348.150 Euro (și chiar și decât valoarea maximă, de 360.733 Euro) - f. 229, vol. IV.

În aceste condiții, prin realizarea operațiunii de schimb dintre Municipiul ... și S.C. B.R. S.R.L. nu a fost produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale. (…)

În consecință, constatând că activitățile desfășurate de inculpatul H.I. nu au avut ca efect determinarea consilierilor locali să își exercite dreptul de vot în necunoștință de cauză, iar prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/26.05.2003 nu a fost cauzat un prejudiciu bugetului unității administrativ-teritoriale, nefiind astfel întrunite elementele constitutive ale instigării la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 25 C.pen. raportat la art. 248, 2481 C.pen. raportat la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 254 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 31 C.pen., instanța [a dispus] achitarea inculpatului conform art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen. (…)

Împotriva soluției instanței de fond, au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție DNA - Biroul Teritorial ... și inculpații H.I., S. M. B. și S.M.T..

Prin motivele scrise și orale, procurorii DNA au criticat sentința Tribunalului pentru netemeinicie, în privința inculpaților H.I. și S.M.T..

Astfel, s-a învederat în privința inculpatului H.I., că pericolul concret al infracțiunii de luare de mită rezidă din calitatea de consilier local pe care o avea acesta în Consiliul Local ..., calitate ce presupunea o conduită exemplară, în sensul obținerii de avantaje pentru comunitatea pe care o reprezenta și nicidecum pentru sine. De asemenea, suma de 149.455 euro obținută în urma săvârșirii infracțiunii, precum și atitudinea procesuală a inculpatului, constând în tergiversarea soluționării cauzei și nerecunoașterea faptelor imputate, justifică aplicarea unor pedepse ferme, în regim de detenție, care să contribuie la resocializarea sa viitoare, pozitivă.

În privința instigării la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 25 CP rap. la art.248, 248 indice 1 cp, rap. la art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 254 alin.(1) cp și art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 31 cp, procurorii au învederat că soluția Tribunalului este netemeinică, achitarea inculpatului H.I. dispunându-se prin ignorarea probelor administrate în faza de urmărire penală.

(…)

Curtea examinând apelurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ajunge la următoarele constatări:

(…)

Cu privire la apelul DNA

(…)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...