Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (1) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (2) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (3) . . . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (4) (denumirea persoanei juridice . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice . . . . . . , cont bancar (5) . . . . . . ., deschis la . . . . . . ., prin reprezentant legal: administrator (6) , președinte/director-general . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

ACȚIUNE ÎN PRETENȚII

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: obligarea pârâtei la plata sumei de . . . . . . ., reprezentând . . . . . . . .

În fapt, arătăm că (7) . . . . . . . am desfășurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcția de . . . . . . . în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu pârâta . . . . . . ., nr. . . . . . . . din . . . . . . . . .

Pe parcursul executării acestui contract . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile . . . . . . . . . . (8)

În dovedire (9) , solicităm încuviințarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...