Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (1) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (2) personal prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (3) . . . . . . .

în contradictoriu cu intimata (4) (denumirea persoanei juridice . . . . . . ), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice . . . . . . , cont bancar (5) . . . . . . ., deschis la . . . . . . ., prin reprezentant legal: administrator (6) , președinte/director-general . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE SANCȚIONARE DISCIPLINARĂ

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- anularea deciziei de sancționare nr. . . . . . . ., emisă de intimată în data de . . . . . . . .

- obligarea intimatei la plata de daune morale, apreciate la valoarea de......., potrivit art. 253 alin. (1) și (2) din Codul muncii (7) ;

În fapt, arătăm că (8) . . . . . . . am desfășurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcția de . . . . . . . în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu intimata . . . . . . ., nr. . . . . . . . din . . . . . . . .

Pe parcursul executării acestui contract . . . . . . .

La data . . . . . . . mi s-a comunicat decizia de aplicare a sancțiunii disciplinare (9) . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...