Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (1) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (2) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (3) . . . . . . .

în contradictoriu cu intimata (4) (denumirea persoanei juridice . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice, cont bancar (5) . . . . . . , deschis la . . . . . . ., prin reprezentant legal: administrator (6) /președinte/director-general . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- anularea deciziei de concediere nr. . . . . . . ., emisă de intimată în data de . . . . . . .;

- obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care subsemnatul ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;

- repunerea părților în situația anterioară și reintegrarea în muncă a subsemnatului, potrivit art. 80 alin. (2) din Codul muncii (7) ;

- obligarea intimatei la plata de daune morale, apreciate la valoarea de......., potrivit art. 253 alin. (1) și (2) din Codul muncii (8) ;

În fapt, arătăm că (9) . . . . . . . am desfășurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcția de . . . . . . ., în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu intimata . . . . . . . nr. . . . . . . . din . . . . . . . .

Pe parcursul executării acestui contract . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...