Cerere de numire a mandatarului ad-hoc (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Domnule Președinte (1) ,

Subsemnatul/subscrisa . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . ., prin reprezentant (2) . . . . . . ., în calitate de debitor/mandatar ad-hoc (3) , formulez prezenta:

CERERE DE ÎNCETARE A MANDATULUI AD-HOC (4)

prin care vă solicit ca, prin încheiere definitivă, să constatați încetarea mandatului ad-hocîncuviințat prin încheierea . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...