Acțiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părți din pasivul debitorului persoană juridică (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . , numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvență . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . , în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei . . . . . . . . . , în calitate de reclamantă (2) ,

în contradictoriu cu pârâtul (3) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . , având codul numeric personal (4) . . . . . . . , formulez

ACȚIUNE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE PENTRU SUPORTAREA UNEI PĂRȚI DIN PASIVUL DEBITORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ

prin care solicit ca prin hotărârea ce o veți pronunța să dispuneți obligarea pârâților să suporte pasivul debitorului . . . . . . . . . ., în sumă de . . . . . . . . . lei.

În fapt, arătăm că (5) . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art.169 alin. (1) lit.... din Legea nr. 85/2014. (6)

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (7) . . . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (8) . . . . . . exemplare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...