Opoziție împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenței la cererea debitorului (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . . . . în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul (12) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . . . ,

formulez prezenta

OPOZIȚIE

împotriva încheierii pronunțată de judecătorul-sindic în dosarul numărul . . . . . . . . . . an . . . . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . , prin care a fost deschisă procedura insolvenței împotriva debitorului . . . . . . . (16) și solicit instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța să dispună:

- admiterea opoziției;

- revocarea încheierii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...