Contestație împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanțelor (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediulprocesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . . . . în calitate de debitor/creditor (12) ,

în contradictoriu cu (13) pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin administrator/lichidator judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . , formulez prezenta

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANȚELOR

publicat de administratorul/lichidatorul judiciar . . . . la data de . . . . în BPI . . . . . . (16) în dosarul nr . . . . privind procedura de insolvență a debitoarei . . . .

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- refacerea tabelului preliminar/suplimentar de creanțe în sensul: modificării cuantumului creanței noastre de la . . . .la . . . .; modificării felului creanței noastre din creanță . . . .în creanță . . . .; înscrierii garanției creanței noastre constând în . . . .; modificării ordinii de prioritate în sensul . . . . . .

În fapt, arătăm că (17) . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...