Contestație la cererea de deschidere a procedurii insolvenței (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța . . . . . . . . . . . . . (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . . . . în calitate de debitor (12) ,

în contradictoriu cu pârâtul (13) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CONTESTAȚIE LA CEREREA DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENȚEI împotriva debitoarei . . . .

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- admiterea contestației

- respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditoarea . . . .cu sediul în . . . . numărul de înmatriculare în registrul comerțului/registrul societăților agricole/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre . . . ., codul unic de înregistrare . . . . contul bancar . . . .;

- obligarea creditorului care a introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă, o cauțiune de cel mult 10% din valoarea creanțelor. (17)

În fapt, arătăm că debitorul nu se află în stare de insolvență prezumată (18) , întrucât fondurile bănești disponibile nu sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...