Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 904/2016 pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare și formularistică în domeniul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 30 iunie 2016.

În vigoare de la 30 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind sediile secundare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2004;

b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 mai 2007;

d) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum și pentru aprobarea formularului "Decizie de înregistrare a sediului social și a domiciliului fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, cu completările ulterioare;

f) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum și a Procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014;

h) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului și conținutului formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare și acces la informațiile din cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 27 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 aprilie 2014;

j) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative și procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21 august 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 16 iunie 2016.

Nr. 904.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...