Cerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditor (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . . . . . . . . (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . . . . în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (12) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (13) , prin reprezentant (14) . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENȚEI

a debitorului . . . . (15) , prin care solicit deschiderea împotriva acestuia a procedurii simplificate (16) / generale (17) .

În fapt, . . . . . . (18)

Arătăm că deținem una/mai multe creanțe, certe, lichide și exigibile (19) , în cuantumul prevăzut de lege (20) , care nu au fost achitate de mai mult de 60 de zile de la scadență.

Astfel, debitorul se află în stare de insolvență prezumată (21), întrucât fondurile sale bănești disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. În cauză este aplicabilă prezumția prevăzută de art.5 pct.29 din Legea 85/2014, întrucât deși au trecut mai mult de 60 de zile de la scadență, debitorul nu a plătit datoriile față de noi.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...