Art 14^2 " | Ordonanță de urgență 33/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 14 se introduc trei noi articole, articolele 14^1 14^3 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 142. -

(1) După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 141 alin. (1), întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naștere se face pe baza documentelor prevăzute la art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi, și sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al nașterii, precum și a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care nașterea unui cetățean român s-a produs în străinătate și nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților, iar declararea nașterii sau înregistrarea nașterii se face în țară.

(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), actul de naștere se întocmește de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinților, după ce Ministerul Afacerilor Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă nașterea nu a fost înregistrată în străinătate.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 33/2016:
Art I
Art 14 "
Art 14^1 "
Art 14^2 "
Art 14^3 "
Art 16 "
Art 21^1 "
Art 21^2 "
Art 30 "
Art II
Art 34 "
Art III
Art IV
Art V
;
se încarcă...