Opoziție împotriva hotărârii asociaților


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța (1)

Organul la care se depune: Opoziția se depune la oficiul registrului comerțului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . . sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) /prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerțului/ contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . . . ,

și

în contradictoriu cu pârâtul (16) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (17) . . . . .,  formulăm

OPOZIȚIE ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII ASOCIAȚILOR

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- admiterea cererii de opoziție la Hotărârea Adunării Generale nr. . . . . . . . din . . . . . . a S. . . . . . . (18)

- anularea totală/parțială a hotărârii menționate, în sensul . . . . .;

- obligarea societății pârâte/asociaților pârâți la repararea prejudiciului cauzat, în sumă de . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...