Cerere de numire a lichidatorului


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar /reprezentat prin avocat , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) /prin reprezentant (12) / prin consilier juridic /prin avocat , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (denumirea societății (14) . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerțului/ contul bancar (15) , prin reprezentant (16) formulăm

CERERE DE NUMIRE A LICHIDATORULUI

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- numirea unui lichidator al S . . . . . . .

În fapt, arătăm că (17) . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile: art. 262 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 - în cazul societăților în nume colectiv, în comandită simplă și cu răspundere limitată sau art. 264 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 - pentru societățile de capital.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...