Acțiune în excluderea asociatului


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . , având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) /prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul (13) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (14) . . . . .,

și cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerțului/ contul bancar (16) , prin reprezentant (17) . . . . . . . . . . . . . . formulăm

ACȚIUNE ÎN EXCLUDEREA ASOCIATULUI

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- excluderea asociatului-reclamant din S. . . . . .

- cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați;

În fapt, arătăm că (18) . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 222 și art. 223 din Legea nr. 31/1990.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...