Acțiune în regularizarea societății


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) /prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul (14) . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (15) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . (16) , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerțului/ contul bancar (17) , prin reprezentant (18) . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE OBLIGARE A ADMINISTRATORILOR/CENZORILOR LA ÎNDEPLINIREA MĂSURII PENTRU REGULARIZAREA SOCIETĂȚII

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- obligarea administratorilor/cenzorilor la îndeplinirea măsurii pentru regularizarea societății; (19)

- obligarea administratorilor/cenzorilor la plata daunelor interese în sumă de . . . . . . ., pentru neîndeplinirea  în termen a obligației;

În fapt, arătăm că (20) . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...