Art. 5. -

(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii;

d) consiliile locale și asociații ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară și drumuri forestiere;

e) Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire și protecție împotriva inundațiilor;

f) direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratoarelor și pentru rețeaua informațională națională;

g) persoane fizice și juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii;

h) Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Mureș, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratorului Unității fitosanitare;

i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu;

j) alți beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă.

(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.

Acesta este un fragment din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 218/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...