Acțiune în anularea hotărârii adunării generale


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) /prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (13) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerțului/ contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

ACȚIUNE ÎN ANULAREA HOTĂRÂRII NR. . . . . . . DIN DATA DE . . . . . . A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR S. . . . . . .

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

- anularea Hotărârii nr. . . . . . . . din data de . . . . . . . a Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților S. . . . . . .

În fapt, arătăm că (16) . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 112 , art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...