Acțiune în anularea hotărârii adunării generale a asociației de proprietari


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (1) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (3) personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . ., cu domiciliul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (denumirea Asociației de Proprietari . . . . .) , cu sediul în . . . . ., având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (13) , prin reprezentant (14) . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței să pronunțe o hotărâre prin care să anuleze hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari (15) ... . . nr. (16) ... . . din data de (17) ... . . .

În fapt, arătăm că la data de (18) . . . . . . Adunarea Generală a Asociației de Proprietari a adoptat hotărârea nr. (19) . . . . . prin care s-a stabilit (20) . . . . . .

Susținem că prezenta hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor (21) . . . . . în sensul că (22) . . . . .

Față de cele mai sus expuse, apreciem că se impune anularea hotărârii Adunării Generale nr. . . . . . din data de . . . . . motiv pentru care solicităm admiterea prezentei acțiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 29 alin. 2, art. 52 și art...... din Legea nr.196/2018.(23)

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...